Καλωσορίσατε στην Οικογενειακή Ιστοσελίδα μας.

-  Αυτός ο ιστότοπος βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή  -
Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Εάν έχετε το ίδιο επόνυμο ή επόνυμο με παρόμοια μορφή, το πρωταρχικό επώνυμο "Ταράς" ή εάν υποθέτετε μια συγγένεια του ονόματός σας, επικοινωνήστε μάζΙ μας να το διερευνήσουμε.
Στην περίπτωση αποδεδειγμένης συγγένειας, θα μπορείτε με μια μηδαμινή επιβάρινση να έχετε πρόσβαση μέσω login στο μικρό μας πληροφοριακό και κοινωνικό δίκτυο.
Εκεί θα μπορείτε να βρείτε εκτεταμένες οικογενειακές πληροφορίες, οικογενειακά δέντρα, στοιχεία επικοινωνίας και την δυνατότητα να αποκτήσετε διεύθυνση e-mail στο tarasidis.org (<όνομα@tarasidis.org>).

Family tree 1

Πέραν αυτών, εάν υπάρχει ενδιαφέρον, μπορούμε να σας παραχωρήσουμε και subdomain της μορφής <επιλογή_σας.tarasidis.org> και να φιλοξενήσουμε την ιστοσελίδα που θα δημιουργήσετε εσεις ή εμείς για εσας, στο server μας. Εάν πάλι προϋπάρχει ιστότοπος σε άλλη διεύθυνση, μπορούμε να κατευθύνουμε το ερώτημα απο τη subdomain στον υπάρχον ιστότοπου.
Καλη διασκέδαση στην εξερεύνηση των οικογενειακών ριζών.

Additional information